Nissan meddelar helårsresultatet för räkenskapsåret 2016

18.5.2017  Nissan Motor Co., Ltd. meddelade idag det ekonomiska resultatet för tolv månader, till och med 31 mars 2017.

 

Nissan gjorde ett rörelseresultat på 742.2 miljarder yen på en nettointäkt av 11.72 biljoner yen genom en stark försäljning i USA, Kina och Västeuropa, trots påverkan av valutakurser och en svaghet i tillväxtmarknaden.

 

Sammanfattning av helårsresultatet för räkenskapsåret 2016 

Följande tabell sammanfattar Nissans ekonomiska resultat för tolvmånadersperioden till och med 31 mars 2017. Resultatet är beräknat enligt kapitalsandelsmetoden för koncernens joint venture-verksamhet i Kina.

 

Räkenskapsåret 2016 – Ekonomiska fakta

 (TSE redovisningsbas – Kina JV eget kapital)1

I miljarder yen

FY 15

FY 16

förändring år från år

FY 16 vid  fast valuta

förändring vid fast valuta

 

Intäkter

12,189.5

11,720.0

-3.9

12,975.0

+6.4

Rörelseresultat

793.3

742.2

-6.4

1,024.1

+29.1

Rörelsemarginal %

6.5

6.3

-0.2

7.9

+1.4

Normal vinst

862.3

864.7

+0.3

N/A

N/A

Nettoinkomst2

523.8

663.5

+26.7

N/A

N/A

 

Baserat på genomsnittlig valutakurs för JPY 108.3/USD och  JPY 118.7/EUR

På en proformabas för ledningen, vilket inkluderar den proportionella konsolideringen av resultaten från Nissans joint venture-verksamhet i Kina, var rörelseresultatet 882.4 miljarder yen på en nettointäkt av 12.84 biljoner yen.

 

Försäljningsresultat

Under räkenskapsåret uppgick Nissans globala försäljning till 5.63 miljoner enheter.

I USA ökade Nissans försäljning 4.2 % till 1.58 miljoner enheter, vilket motsvarar en marknadsandel på 9.0 %, med en fast efterfrågan för modellerna inklusive Rogue och Altima.

Antalet sålda Nissan-produkter i Kina, som rapporterar per kalenderår, ökade med 8.4 % till 1.35 miljoner enheter, motsvarande en marknadsandel på 5.0 %. I Europa, utom Ryssland, ökade Nissans försäljning med 7.2 % till 683 000 enheter, vilket resulterade i en marknadsandel på 3.8 %. Qashqai och Navara har hjälpt till att öka efterfrågan i regionen.

Nissan’s prestationer i dessa nyckelmarknader har varit till hjälp för att möta de utmaningar som funnits i den japanska marknaden, som indragning av Kei-bilsförsäljnigen under första halvåret. Totalt antal sålda enheter under tolvmånadersperioden i Japan var 557 000 enheter, vilket representerar en marknadsandel på 11.0 %. För övriga marknader omfattande Asien och Oceanien, Latinamerika, och Afrika, minskade Nissan’s försäljning med 3.3% till 808,000 enheter.  

 

Framtidsutsikter

Företaget räknar med att sälja xxxx enheter under räkenskapsåret 2017. Nylanserade modeller såsom Nissan Micra, Armada, Kicks och Note e-POWER samt Serena i Japan, förväntas bidra till en försäljningsökning kommande finansiella år.

 

Baserat på Nissans pålitliga framtidsutsikter för antal sålda enheter och försiktiga bedömning av valutakurser har företaget tagit fram följande prognos för räkenskapsåret   som information till Tokyo Stock Exchange. Beräkningen har gjorts enligt kapitalsandelsmetoden för Nissans joint venture-verksamhet i Kina. Prognosen för räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2018 är:

 

Framtidsutsikter för Nissan FY17 – TSE redovisningsbas   – China JV eget kapital1

Nettointäkt

¥11.8 biljoner

($109 miljarder/€100 miljarder)

Rörelseresultat

¥685 miljarder

($6.34 miljarder/€5.81 miljarder)

Nettointäkt2

¥535 miljarder

($4.95 miljarder/€4.53 miljarder)

 

Beräknat på en valutakurs för JPY 108/USD och JPY 118/EUR

 

Nissan har också gjort en prognos för en 10.4% ökning av utdelningen till 53 yen per aktie för det fiskala året 2017.

 

[1] Sedan början av räkenskapsåret  2013 har Nissan redovisat resultat  beräknade enligt kapitalsandelsmetoden för företagets joint venture-samarbete med Dong Feng i Kina. Trots att nettointäkten har redovisats oförändrad enligt denna redovisningsmetod inkluderar de redovisade intäkterna inte längre  Dong-Feng-Nissans resultat när det gäller intäkter och rörelseresultat.

2 Nettointäkten hänförs endast till ägarna av patentet

Mer information om Nissans ekonomiska redovisning återfinns på :
www.nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL/