NÄSTA GENERATION QASHQAI OCH X-TRAIL KOMMER ATT TILLVERKAS VID SUNDERLAND

27.10.2016 – Nissan Motor Company Ltd. informerade idag, efter sitt ledningsgruppsmöte, att de kommer att tillverka nästa generation av Qashqai och X-Trail i den brittiska Sunderland-fabriken.


Nissans beslut följer det åtagande brittiska regering gjort, för att försäkra sig om att Sunderland-fabriken fortfarande skall vara konkurrenskraftig. Som ett resultat av detta, kommer Nissan att utöka sina investeringar i Sunderland, vilket säkrar och upprätthåller jobben för mer än 7 000 medarbetare vid fabriken.


"Jag är glad över att få kungöra att Nissan vill fortsätta att investera i Sunderland. Våra anställda kommer att fortsätta att göra fabriken till en global kraftstation, som står sig i konkurrensen och producerar högkvalitativa och uppskattade produkter varje dag” säger Carlos Ghosn, Chairman och CEO för Nissan. "Stödet och försäkringarna från den brittiska regeringen gjorde det möjligt för oss att besluta om att nästa generation Qashqai och X-Trail kommer att tillverkas vid Sunderland. Jag välkomnar Premiärminister Theresa May’s löfte till bilindustrin i Storbritannien och till utvecklingen av den allomfattande industriella strategin.”


Nissans fabrik i Sunderland öppnade 1986 och har tillverkat nästan 9 miljoner bilar sedan dess. En av tre brittiska bilar är tillverkad i Sunderland, som är Storbritanniens största bilfabrik någonsin. Utöver detta är 80 % av produktionen i Sunderland exporterad till över 130 internationella marknader. Mer än 2 miljoner Qashqai har byggs i Sunderland under en period av mindre än 10 år. Förutom de 7 000 anställda i Sunderland, stöttas fabriken av 28 000 anställda hos brittiska leverantörer. Till dags dato har Nissan investerat mer an £3,7 miljarder i Sunderland-fabriken.