NISSAN PRESENTERAR EN NY ELEKTRISK KRAFTÖVERFÖRING: E-POWER

3.11.2016 – Nissan Motor Co. Ltd., har presenterat sitt nya drivsystem för kundanvändning, kallat e-POWER. Det är första gången som e-POWER-teknologi är tillgänglig för konsumenter, en milstolpe i elektrificeringsstrategin för Nissans intelligenta mobilitet.

e-POWER har lånat från elbils-teknologin, som fullbordats i Nissan LEAF, den historiskt bäst säljande helt elektriska bilen, med mer än 250.000 sålda bilar hittills. Till skillnad från LEAF, har e-POWER lagt till en liten bensinmotor för att ladda det högeffektiva batteriet när det blir nödvändigt, vilket eliminerar behovet av en extern laddare, som erbjuder samma hög-effektiva källa. 

e-POWER-teknik

 

e-POWER-systemet kännetecknas av ren elektrisk motordrift, vilket betyder att hjulen endast drivs av den elektriska motorn. Kraften från det hög-effektiva batteriet, levereras till e-POWERS’s kompakta kraftöverföring, innefattande en bensinmotor, kraftgenerator, växelriktare och en motor. I konventionella hybridsystem, är en låg-effektiv elektrisk motor kopplad till en bensinmotor för att driva hjulen när batteriet är lågt (eller när bilen körs i höga hastigheter). I e-POWER-systemet däremot, är inte bensinmotorn kopplad till hjulen. Det laddar bara batteriet. Olikt alla andra rena elbilar, kommer kraften från motorn och inte bara batteriet..

 

Strukturen i det här systemet kräver generellt en större motor och större batteri, eftersom motorn är den enda direkta krafkällan för att driva hjulen. Det här har gjort det svårt för bilindustrin att montera in systemet i en kompakt bil. Nu har Nissan knäckt koden och lärt sig hur man minimerar och reducerar vikten, utvecklar mer responsiva kontrollmetoder för motorn och optimerar energistyrningen. Som ett resultat av detta, använder e-POWER ett mindre batteri än LEAF, men levererar samma köregenskaper som en ren elbil. 

Fördelarna med e-POWER

 

e-POWER levererar fullt vridmoment nästan direkt, vilket ökar körresponsen och resulterar i en mjuk acceleration. Systemet opererar också väldigt tyst, väldigt likt en ren elbil. Efterson e-POWER inte är frekvent beroende av motorn, är bränsleeffektiviteten jämförbar med ledande konventionella hybrider, speciellt de som kör i stadsområden. e-POWER-systemet gör att man kan njuta av alla fördelarna som en elbil har, utan att tänka på att ladda batteriet..

Utvecklingshistorik 

Nissan jobbar aktivt med att få en värld med noll utsläpp och noll dödolyckor, via sitt EV-program och själkörande teknik. För att göra visionen till en realitet, utvecklar Nissan sitt "Nissan Intelligent Mobility,” vilket har sin grund i företagets svåra val mellan alternativen; hur bilar får sin kraft, hur bilar körs och hur bilar integreras i samhället och ändå vara fokuserade på att skapa mer njutbara körupplevelser. e-POWER är ytterligare ett steg mot att nå noll-utsläppsvisionen via nya och mer effektiva elektriska kraftöverföringar. 

År 2006 fick Nissan ett genomslag i sin energistyrningsteknologi. Nissan’s ingenjörer kunde då reducera batterikapaciteten, så att den matchade konkurrenternas hybrid-fordon och ändå levererade önskad elbil-kvalitet, som tysthet och effektiv användning av energi. Utöver det, blev Nissans teknologier, som integerering av en kraftgenererande motor, användandet av elektrisk motordrift för kompakta bilar och förstärkning av kraftöverföringens styvhet och förbättringar av NVH nivåer, grunden till e-POWER och dess implementering i segmentet för kompakta bilar.

Nissan förbinder sig att utveckla elektriskt styrd drivlina, som använder sig av olika bränslen för att se till att de uppfyller världsmarknadens alla olika krav. e-POWER är bara ett exempel på dessa kravuppfyllnader, som kommer att stärka Nissan’s line-up av elektriskt styrda drivlinor. Nissan genomför också forskning och utveckling av SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) bränslecellsbilen och kommer att fortsätta att presentera innovativa nya produkter inom olika områden och förorda en världsomspännande användning av elbilar.

OBS: e-POWER-systemet klassificeras som en hybrid-serie. NOTE e-POWER representerar den första massproducerade kompaktbilen sitt segment, som utrustats med en serie hybrid-system.